Film o wystawie o historii Elektrowni Miejskiej w Radomiu 1901-1956