Moje studia ekonomiczne w Krakowie pod kier. prof. Leszka Kałkowskiego oraz prof. Jacka Purchli rozpaliły we mnie zamiłowanie do dziejów gospodarczych naszego kraju. Po raz pierwszy na wykładach i seminariach miałem okazję zetknąć się z namacalną historią dawnego rynku kapitałowego, prawa gospodarczego i ludzi z nimi związanych. Chęć posiadania „okruchów dawnych dziejów gospodarczych” w postaci historycznych papierów i dokumentów szybko przerodziła się w pasję i trwa po dzień dzisiejszy. Pierwsze walory do swojej kolekcji kupowałem za niewielkie stypendium na krakowskich targach staroci i pchlich targach. Jeszcze na studiach miałem przyjemność poznać na swojej drodze tak znanych i wybitnych kolekcjonerów jak: p. Mareka Sosenko, p. Ryszarda Kowalczuka i p. Tomasza Górniaka.  Szczególnym sentymentem wspominam niestety śp. już radomianina p. Stanisława Mariańskiego, który okazał mi najwięcej życzliwości, dobrych rad i pomógł mi pozyskać do moich kolekcji, przy ówcześnie skromnych możliwościach finansowych, szereg cennych walorów i pamiątek.

Największą i najciekawszą częścią mojej kolekcji jest zbiór historycznych papierów wartościowych. Od przeszło 20 lat stanowi wyraz moich zainteresowań głównie spółkami akcyjnymi Polski międzywojennej i obligacjami Skarbu Państwa.

Tomasz Staniszewski

Tomasz Staniszewski

Jako radomianin z dziada pradziada, pochodzący ze starej, rzemieślniczej rodziny kamieniarskiej, z tradycjami już od 1900 r., są mi szczególnie bliskie dzieje gospodarcze Radomia i regionu radomsko-kieleckiego.  Chciałbym wspólnie z podobnymi mi pasjonatami historii ocalić od zapomnienia dzieje firm, fabryk i zakładów, których już dziś nie ma. Radom i Ziemia Radomska pełna jest historii, które warte są poznania
i przekazania przyszłym pokoleniom.

Ostatnią część mojej kolekcji wiąże się z wykonywaną pracą. Jest nią handel kamieniem naturalnym (więcej info na www.inbra.pl). Tradycje rodzinne i zamiłowanie do kamienia doprowadziło mnie do źródeł dawnej branży kamieniarskiej w naszym kraju. Karty historii kamieniarstwa w Polsce też są w dużej mierze wciąż nieznane. Chciałbym choć w części je odkryć i podzielić się nimi ze wszystkimi zainteresowanymi.

Liczę na każdy sygnał, ciekawą wskazówkę, czy dobre słowo.
Z pozdrowieniami
Tomasz Staniszewski

Cele


Historyczne papiery interesują mnie wyłącznie jako przedmioty kolekcjonerskie, dokumentujące dzieje gospodarcze na ziemiach polskich. Zbiory są i będą digitalizowane a następnie stopniowo udostępniane na niniejszym portalu w formie wirtualnego muzeum papierów wartościowych i starych druków firmowych. Wystawy, prelekcje oraz publikacje naukowe dodatkowo uzupełniać będę misję edukacyjną moich kolekcji.

Czego szukam?


Starych akcji, obligacji, weksli, listów zastawnych, dokumentów, druków firmowych, rachunków, fotografii starych przedwojennych spółek akcyjnych, fabryk, zakładów przemysłowych, kopalń, hut, stalowni, garbarni, browarów, elektrowni i banków. Mile widziane są również stare książki, czasopisma, informatory, katalogi, reklamy, ulotki i inne druki o tematyce gospodarczej, stare dokumenty, zdjęcia i literatura związana z Radomiem i regionem radomskim, wszelkie pamiąteki po dawnych kopalniach kamienia i firmach kamieniarskich w Polsce.

Wycena i konsultacja historyczna


Jeśli posiadają Państwo stare papiery wartościowe, czy też inne dokumenty i chcieliby poznać ich wartość kolekcjonerską proszę o kontakt. Wśród starych akcji, obligacji, zdjęć i druków jest wiele pospolitych i tanich emisji, ale są również egzemplarze rzadkie i poszukiwane, których wartość na rynku kolekcjonerskim może być duża. Wycena szacunkowa lub konsultacja jest bezpłatna, telefon 601 244 130, 48 385 3966 lub proszę przesłać zdjęcia na email: info@starepapiery.pl.
UWAGA: istnieje możliwość spotkania nawet w miejscu Państwa zamieszkania. Przy braku możliwości z Państwa strony sprzedaży posiadanych walorów (np. pamiątka rodzinna) jestem zainteresowany ich wypożyczeniem celem dokonania ich kopii lub skanów cyfrowych.

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Media o mnie