Podczas tegorocznego spotkania branży kamieniarskiej w Poznaniu (18-21 listopada br.) zorganizowana została wystawa „Historyczne Papiery Wartościowe w Branży Kamieniarskiej w Polsce i na Świecie” z kolekcji Tomasza Staniszewskiego.

Jej celem było przybliżenie zwiedzającym historii dawnych firm związanych z eksploatacją i obróbką kamienia naturalnego oraz pokazanie kunsztu artystycznego związanych z nimi ich akcji i obligacji. Wystawa niosła ze sobą również aspekt edukacyjny, którym było pokazanie czym są papiery wartościowe i jakie spełniają funkcje w gospodarce rynkowej. Szczególne miejsce na wystawie zajęły historyczne akcje i obligacje związane z polską branżą budowlano-kamieniarską.

Na ekspozycji zaprezentowanych zostało 179 starych akcji i obligacji z Polski i ze świata. Krótka filmowa relacja z wystawy na www.stone.mtp.pl