Z ogromną duma i radością informujemy, że Tomasz Staniszewski został powołany na stanowisko eksperta Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Jak czytamy w poświadczeniu:
„Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego poświadcza, iż Pan Tomasz Staniszewski (Oddział PTN w Radomiu) jest ekspertem Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w zakresie:
– polskie historyczne papiery wartościowe (akcje, obligacje, listy zastawne, skrypty dłużne, weksle)
powołanym, na podstawie Statutu Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego oraz Regulaminu powoływania oraz sposobie i zakresie działania ekspertów Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, na okres czterech lat: do 20 listopada 2025 r.”
Załączamy pliki Poświadczenia oraz Regulamin