1-Top-001

Stowarzyszenie Kolekcjonerów Historycznych Papierów Wartościowych ma zaszczyt zaprezentować pierwszy numer Rocznika Historii Papierów Wartościowych, wydawnictwa w którym co roku będą publikowane ciekawe artykuły i informacje poświęcone historii gospodarczej, w tym w szczególności historii papierów wartościowych. W pierwszym numerze (110 str.) odnajdziecie Państwo monografię Tomasza Staniszewskiego „Marywil – historia wykładana płytkami”, prof. Leszka Kałkowskiego „Marketing przedwojennych obligacji państwowych”, Grzegorza Włodarczyka „Smok – historia (spółek) Mieczysława Zagajskiego”, Adama Podlasiaka „Towarzystwo Ubezpieczeń Przezorność w Warszawie”, a ponadto wywiad z nestorem polskiego kolekcjonerstwa papierów wartościowych – Ryszardem Kowalczukiem pod znamiennym tytułem „Kolekcjonerzy nie piją alkoholu” oraz recenzje książek, podsumowanie roku 2012 w kolekcjonerstwie oraz sprawozdanie zarządu Stowarzyszenia. Zwracamy szczególną uwagę, iż wśród wielu ilustracji w Roczniku po raz pierwszy publikujemy XVIII-wieczną akcję polskiej manufaktury w Korcu.