Zniszczenia wojenne oraz kilkadziesiąt lat ustroju socjalistycznego w naszym kraju doprowadziło do sytuacji, w której cały szereg archiwów, śladów historii, pamiątek i skarbów kultury gospodarczej Polski zostało bezpowrotnie utraconych lub odeszło w zapomnienie. Ostatnie dwudziestolecie odrodzonej już Polski pomału przywraca pamięć o chlubnych dziejach gospodarczych naszego kraju. Wciąż jest cała masa archiwów, historii do odkrycia i do podzielenia się nimi ich zawartością z potomnymi.

Ważne są również wszystkie te działania, które służą  popularyzowaniu wiedzy o historii gospodarczej Polski.  Celem mojej strony jest nie tylko popularyzowanie odkrytej wiedzy, ale tez zwracanie uwagi na wszystko to, co się dzieje w związku z przywracaniem pamięci o czasach dawnych. W sferze edukacji w przestrzeń tą wpisują się: wykłady, prelekcje, wystawy, publikacje oraz media, a wśród nich coraz ważniejszy internet.

Szukajmy wszystkich tych pozytywnych rzeczy i dzielmy się nimi. Niech nasze dążenie poznania tego co jeszcze nie zostało odkryte, będzie przesłanką dla dalszych badań naukowych i peregrynacji w czasie. Dumni z dorobku gospodarczego naszych dawnych pokoleń, złóżmy im w ten sposób należny hołd i ocalmy od zapomnienia.