W dniu 20 kwietnia 2012 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Kolekcjonerów Historycznych Papierów Wartościowych. Upłynęła właśnie 2-letnia kadencja dotychczasowych władz i koniecznym stało się dokonanie wyboru nowych. Jest nam miło zaanonsować, iż Walne Zgromadzenie zdecydowało o wyborze na Przewodniczącego Zarządu ponownie Leszka Koziorowskiego, a do składu Zarządu Piotra Wielgomasa, Wojciecha Wrzesińskiego, Tomasza Staniszewskiego oraz Grzegorza Włodarczyka.