Wystawa Elektrownia Miejska w Radomiu 1901-1946
Wystawa Elektrownia Miejska w Radomiu 1901-1946 logotyp

III Międzynarodowa Konferencja poświęcona profesorowi Włodzimierzowi Krukowskiemu (1887-1941) i Jego pracom naukowym oraz Międzynarodowa Wystawa i Konferencja „Początki elektryfikacji polskich miast – Elektrownia Miejska w Radomiu 1901-1956”

Miejsce: Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „ELEKTROWNIA” w Radomiu
Czas: Listopad 2017 – Styczeń 2018

Organizatorzy:
Stowarzyszenie Elektryków Polskich o/Radom
Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik
Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej ELEKTROWNIA
Organizatorzy pomocniczy: ZG SEP oraz PS IEEE

Program Konferencji w PDF

CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA

Jako Oddział Radomski Stowarzyszenia Elektryków Polskich chcemy uczcić pamięć Prof. Włodzimierza Krukowskiego (1887-1941) urodzonego w Radomiu i popularyzować Jego ideały i wkład w rozwój europejskiej elektrotechniki. W roku 2017 w 130 rocznicę urodzin Włodzimierza Krukowskiego  wydamy monografię o prof. Włodzimierzu Krukowskim oraz zorganizujemy III  międzynarodową konferencje poświęconą Włodzimierzowi Krukowskiemu i jego pracom naukowym, której dopełnieniem będzie wmurowanie tablicy pamiątkowej w miejscu w którym mieszkał w Radomiu i we Lwowie. Pragniemy aby w konferencji uczestniczyli przedstawiciele ośrodków akademickich Polski , Ukrainy, Rosji i Niemiec. Jednocześnie w odrestaurowanym dawnym budynku Elektrowni Miejskiej w Radomiu zostanie przygotowana  wystawa historyczna  uzupełniona  konferencją pt. „Początki elektryfikacji polskich miast – Elektrownia Miejska w Radomiu 1901-1956” Wydana zostanie książka o historii elektrowni i oświetleniu miasta Radomia oraz okolicznościowy folder z wystawy. Projekt ten w zamyśle organizatorów przybliży wszystkim zainteresowanym zupełnie niemal nieznane dzieje elektryfikacji miasta Radomia.

Celem naszym jest nadanie całej imprezie wysokiej rangi o silnym oddziaływaniu nie tylko lokalnym, ale i na całym obszarze województwa mazowieckiego. Liczymy na udział nie tylko władz wojewódzkich i lokalnych  a także na zaproszenie ambasadorów Rosji, Niemiec i Belgii, z krajów z jakich pochodziły kapitały związane z budową i eksploatacją Elektrowni Miejskiej w Radomiu w latach 1901-1956 oraz innych ważnych osobistości ze sfery nauki i dziedzictwa kulturowego.

Planujemy wmurowanie tablicy pamiątkowej na ścianie Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „ELEKTROWNIA” w Radomiu poświęconej działalności wybitnych postaci związanych z działalnością Elektrowni Miejskiej w Radomiu oraz w całej polskiej energetyce w I poł. XX w., jednocześnie wybitnych działaczy Stowarzyszenia Elektryków Polskich, a mianowicie: dyr. Witolda Idźkowskiego, dyr. Franciszka Bilka oraz dyr. Aleksandra Chądzyńskiego.

PATRONI HONOROWI PROJEKTU

Uniwersytet Techniczno-Humanistyczny w Radomiu
Politechnika Warszawska
Archiwum Państwowe w Radomiu
Prezydent Miasta Radomia
Wojewoda Mazowiecki
Starosta Powiatu Radomskiego
Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej
Komitet Elektrotechniki PAN


PREZENTOWANE ZBIORY

Wystawa historyczna dotycząca historii radomskiej elektrowni opiera się na nieodpłatnie udostępnionych unikatowych zbiorach pochodzących z prywatnej kolekcji p. Tomasza Staniszewskiego, Archiwum Państwowego w Radomiu, Muzeum Okręgowego im. Jacka Malczewskiego w Radomiu oraz innych muzeów, uczelni wyższych i instytucji wspierających projekt. Organizatorzy wystawy w zależności od potrzeb i konieczności utrzymania wysokiej jakości i rangi projektu nie wykluczają odpłatnej formy wypożyczenia pewnych eksponatów od innych instytucji i osób prywatnych.

W ramach wystawy zwiedzający zobaczą historyczne, w większości oryginalne, dokumenty, druki, zdjęcia, papiery wartościowe, dawne materiały, urządzenia i aparaty elektrotechniczne, elementy oświetlenia miejskiego, itp. związane z dawną elektrycznością a zwłaszcza z historią Elektrowni Miejskiej w Radomiu. Wszystko w profesjonalnej oprawie scenograficznej.


OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA PROJEKT – KURATORZY WYSTAWY

Organizatorem głównym wystawy jest Oddział Radomski Stowarzyszenia Elektryków Polskich, którego reprezentuje Prezes Wiesław Michalski. Osobami bezpośrednio odpowiedzialnymi za organizację i koordynację projektu są :

1. Dr hab. Mariusz Malinowski, Profesor Politechniki Warszawskiej
2. Mgr Tomasz Staniszewski – portal historii gospodarczej StarePapiery.pl


Mariusz Malinowski, 44 lata, radomianin jest zatrudniony w Instytucie Sterowania i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Warszawskiej na stanowisku profesora. W trakcie swojej pracy odbył staże na: Technical University of Berlin, University of Cergy-Pontoise (Francja), University of Federico Santa Maria (Chile), ENSEEIHT – Laplace (Tuluza- Francja), ETH Zurich (Szwajcaria) oraz University of Aalborg (Dania). Mariusz Malinowski jest obecnie przewodniczącym polskiej sekcji największego stowarzyszenia zawodowego na świecie IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) oraz wiceprezesem IEEE Industrial Electonics Society. Współorganizował obchody przyznania przez IEEE kamienia milowego polskim matematykom za złamanie kodów Enigma (2014). Obecnie posiada najwyższy stopień w IEEE oznaczony jako IEEE Fellow, który jest przyznawany za szczególne osiągnięcia techniczne i organizacyjne.

 https://en.wikipedia.org/wiki/Mariusz_Malinowski

 

Tomasz Staniszewski, 46 lat, radomianin, absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Zainspirowany wykładami o dziejach rynku papierów wartościowych prof. Leszka Kałkowskiego rozpoczyna już w okresie studiów budowę własnej kolekcji historycznych papierów wartościowych. Pasjonat historii gospodarczej, a zwłaszcza dziejów przemysłowych m. Radomia i okolic.  Od ponad 20 lat związany z branżą kamieniarską. Jego firma INBRA POLSKA jest wiodącym importerem kamienia naturalnego w Polsce. Członek International Bond&Share Society IBSS w Londynie oraz członek Zarządu Stowarzyszenia Kolekcjonerów Historycznych Papierów Wartościowych w Warszawie. Autor kilku wystaw poświęconych polskim i zagranicznym historycznym papierom wartościowym. Założyciel portalu historii gospodarczej www.StarePapiery.pl

Media o naszej wystawie